© https://www.pexels.com

Hoe houd je je vrijwilligers (gemotiveerd) in je organisatie? 

De garantie dat vrijwilligers lang in je organisatie zullen blijven, heb je nooit. Nog meer dan voor betaald werk is motivatie hun belangrijkste drijfveer. Ook al zijn onze tips van toepassing op alle vrijwilligers, we richten ons hier vooral op anderstaligen.

Hoe houd je je vrijwilligers (gemotiveerd) in je organisatie? 

De garantie dat vrijwilligers lang in je organisatie zullen blijven, heb je nooit. Nog meer dan voor betaald werk is motivatie hun belangrijkste drijfveer. Ook al zijn onze tips van toepassing op alle vrijwilligers, we richten ons hier vooral op anderstaligen.
© https://www.pexels.com

Want anderstaligen hebben doorgaans nog andere beweegredenen om vrijwilliger te zijn.   

Bijvoorbeeld 
 • Ze kunnen nog niet genoeg Nederlands om betaald werk te vinden. Door Nederlands te oefenen in hun vrije tijd, leren ze de taal sneller.  
 • Ze willen op termijn betaald werk vinden in een bepaalde sector. Met vrijwilligerswerk oefenen ze alvast het vakjargon en een specifiek taalregister.  
 • Vrijwilligerswerk is een extra troef op een cv.  
 • Ze willen hun netwerk uitbreiden, andere mensen ontmoeten en hun talenten inzetten in de nieuwe samenleving, 

Hou je hier ook rekening mee, dan zorg je voor een stevige voedingsbodem. Zo kunnen ook je anderstalige vrijwilligers wortelen, groeien en bloeien. Met deze 3 tips houd je hen enthousiast. 

Tip 1: Leer je vrijwilligers kennen. Ga in gesprek  

 Je vrijwilligers leren kennen is nuttig. Het helpt je niet alleen bepalen welke taken het best bij hen passen, maar nog belangrijker: je bouwt een duurzame relatie op met elkaar.  

Zoek na het kennismakingsgesprek contact op met je vrijwilligers en blijf in gesprek. Pols regelmatig hoe ze zich voelen, of alles goed gaat, of ze (nog) tevreden zijn. Door vaak te praten, kan je beter inschatten hoe hun motivatie evolueert. Zo kan je ook sneller inspelen op hun talenten en hen groeikansen bieden. Een manier om waardering én vertrouwen te tonen, is taken met meer verantwoordelijkheid geven zoals aan de kassa staan in plaats van enkel rekken vullen. 

Wees tegelijk voldoende kritisch: waarom stoppen vrijwilligers met iets wat ze eerst leuk vonden? Als vrijwilligers je kunnen vertellen waarom ze vertrekken, kan je voorkomen dat er nog meer gepassioneerde en loyale vrijwilligers weggaan. Want zelfs de meest betrokken vrijwilligers kunnen redenen hebben om af te haken. De vaakst voorkomende redenen om te vertrekken zijn: interesse verliezen, veranderingen in het persoonlijke leven en geen waardering voelen.   

Wil je voorkomen dat een vrijwilliger vertrekt, sta dan stil bij deze vragen: 

 • Sluit de taak aan bij het interesseveld van je vrijwilliger?  
 • Kan een buddy je vrijwilliger helpen? 
 • Kan je de taken beperken voor je vrijwilliger als die minder tijd heeft of op een ander moment vrijwilligerswerk wil doen? 
 • Is er behoefte aan taalondersteuning voor je vrijwilliger? 

Tip 2: Waardeer je vrijwilligers  

Iedereen wordt graag erkend en gewaardeerd, ook jouw vrijwilligers.  

Je wil dat iedereen zich goed voelt in de organisatie. Je zorgt dus voor een leuke, warme omgeving. Je bedankt je vrijwilligers voor hun werk en stimuleert ook andere collega’s om dat te doen. Maar welke extra’s bieden je vrijwilliger dat tikkeltje meer? 

Creëer een fijne, ontspannen sfeer 

Je ergens thuis voelen in een omgeving is cruciaal om je langdurig aan een organisatie te binden. Laat je vrijwilligers zeker ook kennismaken met collega’s die al langer in je organisatie werken. Toon en deel de resultaten van hun inspanningen. Maak bij het delen van succesverhalen wel een onderscheid tussen wat je intern deelt of met het grote publiek. Wees voorzichtig met foto’s of video’s op je website of sociale media. Vraag naar toestemming van de afgebeelde personen zodat er geen misverstanden of gevoelige kwesties ontstaan. Zorg daarnaast voor een omgeving waarbij medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. 

Voorbeelden 
 • Laat vrijwilligers samen met collega’s een pauze nemen.  
 • Betrek vrijwilligers bij informele gesprekken.  
 • Nodig vrijwilligers ook uit op personeelsfeesten of teamdagen.  

Geef feedback op een veilige manier 

Wees je ervan bewust dat de manier van werken niet voor iedereen even evident is. Sommige vrijwilligers hebben meer uitleg nodig. Laat voelen dat het oké is om fouten te maken. Laat je vrijwilligers vooral zien dat ze een verschil hebben gemaakt.  

Zorg voor een win-win  

De andere achtergrond van je vrijwilligers is vaak een extra troef voor je organisatie. Anderstalige vrijwilligers verbreden je netwerk. Bijvoorbeeld samen flyers uitdelen of aanwezig zijn op een evenement, creëert voor de anderstalige vrijwilliger extra motivatie en het gevoel ergens bij te horen. Jouw organisatie vertelt tegelijk een inclusief verhaal. 

Heb oog voor de professionele vaardigheden van je vrijwilligers 

Wijs taken toe die in lijn liggen met de carrièreambities van je vrijwilligers. Geef hen op een respectvolle manier feedback. Als ze solliciteren voor betaald werk, kan jij hen helpen met goede referenties.  

Voorbeelden 
 • Bied jonge mensen marketing- en communicatierollen aan. Vaak zijn ze progressiever op vlak van sociale media en netwerken.  
 • Geef studenten taken in de lijn van hun studie.  
 • Professionele en gepensioneerde vrijwilligers kunnen hun expertise delen met hun collega-vrijwilligers.  

Creëer kansen 

Vrijwilligers kunnen nieuwe vaardigheden leren terwijl ze voor jouw organisatie iets nuttigs doen. Als je vormingen of educatieve mogelijkheden aanbiedt, dan draagt dit ook bij aan het positieve imago van je organisatie.  

Geen idee welke opleidingen je vrijwilligers kunnen volgen? Bekijk dan zeker het vormingsaanbod van Atlas. We ondersteunen je graag. 

Tip 3: Blijf in contact   

Het leven van nieuwkomers is volop in verandering. Ze zijn dikwijls tegelijkertijd bezig met werk zoeken, Nederlands leren, een opleiding volgen, een woning zoeken, enz. Daardoor haken ze mogelijk sneller af of kunnen ze een tijdje niet meer komen.  

Het contact warm houden is belangrijk, ook als vrijwilligers niet langer werken voor je organisatie. Zo geef je het signaal dat je hen niet vergeten bent en dat je rekening houdt met hun situatie. Alle mogelijke manieren om te communiceren zijn goed. Bedenk wel dat sociale media, e-mails of een nieuwsbrief niet voor iedereen evident zijn. Niet iedereen heeft er de tijd of de middelen voor of dezelfde digitale vaardigheden. Een kaartje, sms of telefoontje zorgt dan voor een persoonlijkere aanpak.  

Maak duidelijk dat ze altijd weer welkom zijn als vrijwilliger, wanneer ze er opnieuw klaar voor zijn.  

Zoek je inspiratie bij organisaties die al langer met anderstalige vrijwilligers werken? Lees zeker ook goede praktijken van Het Toneelhuis en het Red Star Line museum. 

Wil je meer tips en inspirerende voorbeelden?

Schrijf je in voor een van de nieuwsbrieven van atlas . Je ontvangt dan gelijkaardige artikels én info over nieuwe vormingen.

Bekijk ook