© Kunstenlab OLT-vrijwilligers

Hoe kies je voor een buddywerking die anderstalige vrijwilligers doet groeien?

In het Openluchttheater (OLT), een unieke plek in het Rivierenhof (Deurne), geniet je tijdens zomermaanden van sfeervolle concerten en rake stand-upcomedy. Een enthousiaste ploeg vrijwilligers maakt deze optredens mee mogelijk. Coördinator Liessa Huyskens getuigt hoe vrijwilligers met en zonder migratieroots elkaar vinden én versterken met 4 sterke tips.

Hoe kies je voor een buddywerking die anderstalige vrijwilligers doet groeien?

In het Openluchttheater (OLT), een unieke plek in het Rivierenhof (Deurne), geniet je tijdens zomermaanden van sfeervolle concerten en rake stand-upcomedy. Een enthousiaste ploeg vrijwilligers maakt deze optredens mee mogelijk. Coördinator Liessa Huyskens getuigt hoe vrijwilligers met en zonder migratieroots elkaar vinden én versterken met 4 sterke tips.
© Kunstenlab OLT-vrijwilligers

Tip 1: Kies voor een buddysysteem dat werkt voor jouw organisatie

Vaak koppelt men anderstalige vrijwilligers aan één vaste vrijwilligersbuddy. Maar Liessa koos voor een planning op basis van de beschikbaarheden van de vrijwilligersbuddy’s. Zo werkte elke anderstalige vrijwilliger met meerdere vaste buddy’s samen. ‘Met voordelen’, zegt Liessa: ‘want een match kan je niet voorspellen. Voor de vrijwilligers is het altijd fijn om eens te kunnen wisselen. Dankzij de speelruimte van dit systeem leren ze meer mensen kennen.’ Sommigen houden blijvend contact. Bovendien hebben de vrijwilligersbuddy’s het gevoel dat ze de anderstalige vrijwilligers echt helpen groeien. Dat geeft hen extra motivatie.

Dankzij de speelruimte van dit systeem leren ze meer mensen kennen.

Tip 2: Baken taken af zodat de anderstalige vrijwilliger kan groeien

Laat een anderstalige vrijwilliger niet vanaf dag één op volle kracht meedraaien. Geef de nieuwe vrijwilliger in het begin samen met zijn buddy verantwoordelijkheid over een taak voor een persoon. De nieuwe vrijwilliger maakt dan stapsgewijs kennis met de werking van je organisatie, de taak zelf en de nodige taal. Wees je bewust van wat iemand moet begrijpen en kunnen zeggen om bijvoorbeeld bezoekers te ontvangen of klanten te helpen aan de bar. Niet elke taak vraagt dezelfde taalkennis. Complexere taken verdeelt Liessa in deeltaken. Voor een vrijwilliger met een beginnersniveau Nederlands voelt het veiliger aan om eerst namen van drankjes te leren kennen door ze klaar te zetten. Voelt dit vertrouwd, dan kan de vrijwilliger ook bestellingen opnemen aan de kassa. Liessa beklemtoont het belang van herhalen om het zelfvertrouwen te versterken: ‘We laten de anderstalige vrijwilligers kiezen wat ze willen doen. Krijgen ze meer zelfvertrouwen, dan stimuleren we hen om hun grenzen te verleggen. Zo was er een anderstalige vrijwilliger bij het onthaal die de tickets eerst enkel scande, terwijl zijn buddy een praatje sloeg met de bezoekers. Nu doen ze beide taken gewoon samen.’

Krijgen ze meer zelfvertrouwen, dan stimuleren we hen om hun grenzen te verleggen.

Tip 3: Praat samen over wat je ziet, hoort en meemaakt

Liessa raadt aan om anderstalige vrijwilligers warm op te volgen: ‘Toets regelmatig bij hen af hoe het gaat. Laat vrijwilligers merken dat ze erbij horen, dat je op hen rekent. Stuur bijvoorbeeld een dag vooraf een vriendelijke sms zodat ze de afspraak zeker niet vergeten. Vraag of ze de taken graag doen, of ze hun Nederlands genoeg kunnen oefenen en of er iets gebeurd is wat anders liep dan verwacht.’

Door naar elkaar te luisteren, leren we elkaar beter kennen en zien we dingen op een andere manier. We beseffen beter dat we andere meningen of gewoontes kunnen hebben maar elkaar nog steeds kunnen respecteren.

De vrijwilligers leren namelijk ook omgaan met moeilijke situaties: ‘Het kan voor anderstalige vrijwilligers moeilijk zijn om alle sociale codes te kennen en te begrijpen. Bij ons leren ze met verschillende situaties omgaan. We helpen ze om gepast te reageren wanneer mensen onvriendelijk zijn.’ De verschillende shows met andere soorten publiek en thema’s als de Antwerp Pride leveren stof voor interessante gesprekken: ‘Door naar elkaar te luisteren, leren we elkaar beter kennen en zien we dingen op een andere manier. We beseffen beter dat we andere meningen of gewoontes kunnen hebben maar elkaar nog steeds kunnen respecteren.’ We maken er ook geen probleem van als mensen (even) in hun eigen taal of in contacttalen spreken. Openheid daarover is ook een belangrijke troef.

Tip 4: Verwen en bedank je vrijwilligers

In het OLT verwennen we alle vrijwilligers. We eten gezellig samen voor de shows en praten ook graag nog na. Vrijwilligers wonen tijdens hun shift een show bij. Soms ontdekken ze iets leuks. Zo raakte een anderstalige vrijwilliger in de ban van Kommil Foo. Ze begreep hoe bepaalde woorden moesten voelen, ook al verstond ze niet elk woord. Ook sparen de vrijwilligers punten op, waarmee ze kosteloos andere shows in het OLT of de Arenberg mogen bijwonen. Dat moedigen Liessa en de vrijwilligersbuddy’s het hele jaar door aan: ‘Is een show niet uitverkocht, dan vraag ik via WhatsApp of ze gratis willen komen kijken. Ze mogen altijd iemand meenemen. Het belangrijkste is dat ze proeven van wat er allemaal leeft.’

Wil je meer weten over referentiekaders en diversensitief communiceren?

Schrijf je dan in voor een vorming referentiekaders en divers-sensitieve communicatie bij Atlas.

Wil je meer tips en inspirerende voorbeelden?

Schrijf je in voor een van de nieuwsbrieven van atlas . Je ontvangt dan gelijkaardige artikels én info over nieuwe vormingen.

Wil je weten hoe het er in het OLT aan toe gaat?

Bekijk de getuigenissen van vrijwilligersbuddy's en anderstalige vrijwilligers over hun verrijkende samenwerking. (video: Sam Van Herck)

Bekijk ook