© Frederik Beyens

Hoe ondersteun ik mijn medewerkers in het omgaan met diversiteit?

Diversiteit onder medewerkers wordt groter en groter in vele organisaties. Dit zowel op vlak van taal, migratieachtergrond als religie. Wil je dat iedereen weet hoe je kan omgaan met die diversiteit? Met deze tips geef je hen meer houvast.

Hoe ondersteun ik mijn medewerkers in het omgaan met diversiteit?

Diversiteit onder medewerkers wordt groter en groter in vele organisaties. Dit zowel op vlak van taal, migratieachtergrond als religie. Wil je dat iedereen weet hoe je kan omgaan met die diversiteit? Met deze tips geef je hen meer houvast.
© Frederik Beyens

Diversiteit en taal zorgen soms voor dilemma's.

Enkele voorbeelden:

 • ‘Collega's spreken met elkaar soms een andere taal dan het Nederlands. Ik voel me dan buitengesloten.’
 • 'Collega's doen aan de eettafel soms al grappend discriminerende uitspraken. Niemand reageert erop, dus ik voel me niet gesteund.'

Wat kan je doen in deze situaties? 

Tip 1: Maak duidelijke afspraken

Bovenstaande vragen beantwoord je deels op beleidsniveau. Maak hierover heldere afspraken in je organisatie. Zo heeft iedereen duidelijke richtlijnen om te volgen.

Bijvoorbeeld:

 • Wanneer mogen anderstalige (collega-)vrijwilligers hun moedertaal spreken? Wanneer moeten ze Nederlands praten?
 • Wat als iemand een discriminerende uitspraak doet? Bij wie kunnen medewerkers en vrijwilligers terecht? Hoe kunnen ze reageren? Hoe volg je dit op?

Tip 2: Voorzie vorming en intervisie

Zorg dat je medewerkers en vrijwilligers de juiste opleiding en begeleiding krijgen. Zo ontwikkelen ze meer vaardigheden en bouwen ze expertise op. Dat versterkt hun zelfvertrouwen en enthousiasme.

Bijvoorbeeld:

Tip 3: Organiseer coaching op het werk

Heb je een divers samengesteld team? Schakel Nederlandstalige collega’s in als taalmeter of taalpeter. Zij kunnen anderstalige (collega-)vrijwilligers helpen met hun Nederlands, bijvoorbeeld samen e-mails nakijken, alledaagse gesprekken voeren of moeilijke telefoongesprekken voorbereiden. 

Tip 4: Bied ondersteunend materiaal aan      

Met handige hulpmiddelen kunnen je medewerkers hun taken gemakkelijker uitvoeren:

 • documenten in klare taal, zoals een vrijwilligersovereenkomst, veiligheidsfiches, een welkomstbrochure
 • visuele hulpmiddelen, zoals een map met voorbeelddocumenten om een gesprek met een klant te ondersteunen
 • een checklist met tips over verbindende communicatie

Tip 5: Zorg dat iedereen zich goed voelt

In een open, veilige sfeer op het werk praat iedereen gemakkelijker over wat hij wil, maar ook over wat niet goed gaat. Je kan algemene maatregelen voorzien, zoals een warm onthaalbeleid of een aangename werkplek. Je kan ook acties uitvoeren die specifiek op diversiteit gericht zijn, zoals:

 • een herwerkt concept van je personeelsfeest zodat iedere collega en vrijwilliger zich welkom voelt
 • authentieke, diverse beelden in je interne en externe communicatie zodat ook mensen met een migratieachtergrond zich hierin herkennen
 • taalafspraken waarin je de meertaligheid van je medewerkers waardeert en inzet

Tip 6: Maak van divers-sensitief werken een functievereiste

Neem diverssensitieve vaardigheden op in het functieprofiel van je medewerkers en vrijwilligers. Coach hen, geef feedback, bespreek het tijdens werk- en functioneringsgesprekken. Zo maken deze vaardigheden onlosmakelijk deel uit van je waarderingsbeleid.

Bijvoorbeeld:

 • 'Je weet hoe je diverssensitief kunt handelen en communiceren. Je past dit ook toe in je communicatie met collega's en klanten.'
 • 'Je respecteert en houdt rekening met de achtergrond van je collega's en klanten. Dit kan gaan om seksuele geaardheid, levensbeschouwing, migratieachtergrond, moedertaal,...'

Heb je nog vragen?

Volg een vorming 'klare taal'  bij Atlas, integratie & inburgering Antwerpen. Je kan er ook leren actief te reageren op discriminatie en racisme of leren omgaan met verschillende referentiekaders en divers-sensitief communiceren. 

Is er momenteel geen vorming op maat, maar krijg je niet genoeg van onze tips en inspirerende voorbeelden?

Schrijf je in voor een van de nieuwsbrieven van atlas . Je ontvangt dan gelijkaardige artikels én info over nieuwe vormingen.

Bekijk ook