© Frederik Beyens

Waarom is Antwerpen een majority-minoritystad?

Sinds 2019 is Antwerpen een majority-minoritystad: de meerderheid van de inwoners heeft een migratieachtergrond.

Waarom is Antwerpen een majority-minoritystad?

Sinds 2019 is Antwerpen een majority-minoritystad: de meerderheid van de inwoners heeft een migratieachtergrond.
© Frederik Beyens

Onder de noemer 'inwoners met een migratieachtergrond' vallen de Antwerpenaren die:

 1. de Belgische nationaliteit hebben, maar daarvoor een andere nationaliteit hadden
 2. altijd de Belgische nationaliteit hebben gehad, maar een ouder hebben met een andere geboortenationaliteit
 3. geen Belgische maar een andere nationaliteit hebben

Deze groep Antwerpenaren vormt samen een meerderheid (53%) en bestaat uit allerlei minderheden. In totaal zijn er 179 verschillende nationaliteiten. 

 

Herkomst en leeftijd

De diversiteit neemt vooral toe bij Antwerpse kinderen en jongeren, en veel minder bij 50-plussers. Op 10 jaar tijd is het aantal kinderen met een migratieachtergrond sterk gestegen:

 • kinderen tussen 0 en 9 jaar: 45.189 in 2012 en 51.784 in 2022
 • kinderen van 10 tot 19 jaar: 30.670 in 2012 en 46.692 in 2022

Thuistaal

Ook de thuistaal van jonge Antwerpenaren wordt alsmaar diverser. In 2020 had bijna de helft van de kinderen (46,3%) uit het basisonderwijs in Antwerpen een andere thuistaal dan het Nederlands. Voor jongeren uit het secundair onderwijs was dat 39,9%.

Migratie naar Antwerpen

Grootsteden trekken al langer migranten aan. Dat komt omdat migranten graag in een stad willen wonen met:

 • meer jobs of een grotere kans op werk
 • meer scholen en opleidingen
 • breder aanbod van gezondheidsvoorzieningen
 • taal- en landgenoten
 • verenigingen die opgericht zijn door en voor vluchtelingen
 • meer gebedshuizen
 • meer transportmogelijkheden
 • producten uit eigen land

De laatste jaren zien we ook meer interne inwijking: mensen die vanuit andere Belgische steden naar Antwerpen migreren. Van alle Belgische grootsteden is Antwerpen dan ook de stad waar de meeste asielzoekers na hun erkenning komen wonen.

Werkloosheid

De diversiteit is ook zichtbaar in de werkloosheidscijfers van Antwerpen. In augustus 2019 waren er in de stad Antwerpen 30.887 werkzoekenden. De 3 grootste groepen werkzoekenden van Europese herkomst zijn Belgen, Nederlanders en Spanjaarden. Voor Antwerpenaren met niet-Europese origine zijn dat Marokkanen, Afghanen en Irakezen.

Op de website van de VDAB vind je een overzicht van statistieken per provincie.

Armoede

De kansarmoede in Antwerpen blijft toenemen. In de provincie Antwerpen ligt de kansarmoede-index het hoogst van heel Vlaanderen. Ook in de stad Antwerpen blijft die index de laatste jaren stijgen.

Cijfers van Kind & Gezin tonen dat de nationaliteit van de moeder bij haar geboorte een belangrijke factor is. Kinderen van een niet-Belgische moeder lopen 33,5% risico om in kansarmoede te worden geboren. Bij kinderen met een moeder van Belgische herkomst ligt dat percentage op 6,1%.

Op de website van Kind & Gezin vind je alle cijfers over kansarmoede per gemeente.

Woonsituaties

Een klein deel (27,5%) van de woningen in stad Antwerpen zijn rijhuizen, halfopen of alleenstaande huizen. Het overige deel (72,5%) zijn meergezinswoningen: appartementen, gestapelde woningen (vb. duplex of triplex), studio’s, kamers, assistentiewoningen en kamers in een woonzorgcentrum.

Zo'n 11% van die meergezinswoningen zijn sociale woningen. In sommige districten ligt het aandeel hoger dan in andere. Hieronder zie je per district hoeveel procent van het totaal aantal woningen sociale woningen zijn. 

 

Meer weten?

Lees het rapport Demografie van stad Antwerpen.

Cijfers over migratie, integratie en inburgering voor iedere gemeente staan in het rapport van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor.

Bekijk ook