© Pexels

Hoe voer ik een non-discriminatiebeleid?

Wie non-discriminatiebeleid zegt, bedoelt vaak hetzelfde als antiracismebeleid of antipestbeleid. Je legt de richtlijnen vast die je hanteert als mensen worden uitgesloten op basis van bijvoorbeeld huidskleur, gender, afkomst, beperking, inkomen of geaardheid. Het is een onderdeel van een ruimer diversiteitsbeleid dat gericht is op zoveel mogelijk inclusie.

Hoe voer ik een non-discriminatiebeleid?

Wie non-discriminatiebeleid zegt, bedoelt vaak hetzelfde als antiracismebeleid of antipestbeleid. Je legt de richtlijnen vast die je hanteert als mensen worden uitgesloten op basis van bijvoorbeeld huidskleur, gender, afkomst, beperking, inkomen of geaardheid. Het is een onderdeel van een ruimer diversiteitsbeleid dat gericht is op zoveel mogelijk inclusie.
© Pexels

Betrek de hele organisatie 

Betrek iedereen bij het aanpakken van discriminatie, racisme en pestgedrag. Zowel directie, personeel, vrijwilligers als bezoekers kunnen hierbij een rol spelen. Een krachtig beleid wordt niet van bovenaf opgelegd, maar is gedragen door de hele organisatie.

Ga doordacht te werk

Zorg voor glasheldere richtlijnen rond de procedures die je zult volgen. Pas als alles klaar en duidelijk is en mensen overtuigd zijn van het belang van de afspraken, zullen ze zich ervoor inzetten. 

Waar moet je aan denken?

  • Hoe moet je een incident rapporteren? Aan wie?
  • Hoe zal de organisatie het incident onderzoeken? 
  • Hoe volgt de organisatie de betrokken plegers en mikpunten op?
  • Op welke manier ondersteunt de organisatie deze betrokkenen?
  • Welke sancties kunnen er volgen? Binnen welke termijn?

De preventiepiramide is een handig hulpmiddel voor een doordachte aanpak van discriminatie, zowel preventief als wanneer zich een geval van discriminatie heeft voorgedaan. Dit schema helpt je om zicht te krijgen op de maatregelen die je kunt nemen.

Zorg dat iedereen de afspraken naleeft

Voer je een non-discriminatiebeleid, zorg dan dat iedereen goed weet welke procedures hij moet volgen. Voorzie daarom genoeg ondersteuning voor de hele organisatie. Zet in op sensibilisering, training en begeleiding.

Alle leden van de organisatie hebben de verantwoordelijkheid om discriminerend gedrag aan te pakken. Stel eventueel een charter op en laat het ondertekenen: dit laat zien dat iedereen het non-discriminatiebeleid kent en erachter staat. 

Vraag onmiddellijke actie

Of het nu gaat om seksuele intimidatie, een racistische opmerking of pestgedrag tegenover een collega met migratieachtergrond, roep iedereen van de organisatie op om direct te reageren bij een incident. Alleen op die manier zal het non-discriminatiebeleid doeltreffend zijn.

Is er momenteel geen vorming op maat, maar krijg je niet genoeg van onze tips en inspirerende voorbeelden?

Goed nieuws: Schrijf je in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief voor professionals en vrijwilligers . Je ontvangt dan gelijkaardige artikels én info over vormingen op maat.

Bekijk ook