© Frederik Beyens

Hoe zorg ik voor blijvende verandering met mijn diversiteitsbeleid?

Een diversiteitsbeleid krijgt pas vorm als je concrete acties en maatregelen uitvoert. Maar hoe zorg je ervoor dat die acties en maatregelen tot een duurzame verandering leiden?

Hoe zorg ik voor blijvende verandering met mijn diversiteitsbeleid?

Een diversiteitsbeleid krijgt pas vorm als je concrete acties en maatregelen uitvoert. Maar hoe zorg je ervoor dat die acties en maatregelen tot een duurzame verandering leiden?
© Frederik Beyens

Werk structureel

Iedereen is bezig met zijn dagelijkse taken uit te voeren. Daardoor verdwijnt iets als een diversiteitsbeleid snel naar de achtergrond. Losstaande acties kunnen wel inspirerend zijn, maar hun effect is vaak maar tijdelijk. Hierdoor kunnen medewerkers hun interesse of motivatie verliezen om voor verandering te gaan. Zorg daarom dat al je acties tot een groter langetermijnplan behoren.

Bijvoorbeeld:

 • Schrijf een visie, maar breng ze ook tot leven: praat erover met collega‚Äôs, gebruik ze als basis om nieuwe initiatieven te beoordelen.
 • Organiseer een vorming klare taal, maar voorzie ook regelmatig momenten waarop medewerkers hun nieuwe vaardigheden kunnen oefenen.

Zet in op je hele organisatie

Vergroot de impact van je inspanningen door acties en maatregelen te voorzien in alle domeinen van je organisatie. Je hoeft niet op alles tegelijk in te zetten, maar neem het wel op in je planning. 

Evalueer en stuur bij

Controleer of je acties en maatregelen ook echt hun doel bereiken. Is dat niet meteen het geval? Geef dan niet op, maar:

 • bedenk creatieve oplossingen
 • benut nieuwe kansen die zich voordoen
 • breid je netwerk uit en werk samen

Geef diversiteit een plaats in je beleid

Een algemeen beleid van een organisatie bestaat altijd uit verschillende pijlers, bijvoorbeeld:

 • kwaliteitszorg
 • personeels- en opleidingsbeleid
 • klantenbeleid

Maak van diversiteit geen aparte pijler, maar integreer het in alle bestaande pijlers. Bijvoorbeeld:

 • Integreer culturele vaardigheden in het functieprofiel van je medewerkers. Maak hiervan een evaluatiecriterium in je personeelsbeleid.
 • Heb je je dienstverlening toegankelijker gemaakt voor mensen met een migratieachtergrond? Blijf dit opvolgen vanuit je zorg voor een kwaliteitsvol klantenbeleid. 

Zorg ervoor dat je bij elke actie de verantwoordelijke van het juiste beleidsdomein betrekt.

Volg de veranderingen op

Volg op of je acties een blijvend effect hebben in je organisatie. Bijvoorbeeld:

 • Blijf oog hebben voor de in- en doorstroom van diverse medewerkers.
 • Pols regelmatig of je personeel en klanten tevreden zijn over je diversiteitsbeleid: kan er nog iets beter?

Bekijk ook