© Frederik Beyens

Waarom is het belangrijk om aan inclusie te werken?

We leven vandaag in een superdiverse maatschappij. Zowel qua herkomst, culturele achtergrond, moedertaal als godsdienst is de samenleving de voorbije 30 jaar sterk veranderd. Anders dan vroeger zijn er binnen de nieuwe bevolkingsgroepen ook veel onderlinge verschillen. Die superdiversiteit stelt elke organisatie voor een aantal uitdagingen, maar creëert tegelijk ook kansen.

Waarom is het belangrijk om aan inclusie te werken?

We leven vandaag in een superdiverse maatschappij. Zowel qua herkomst, culturele achtergrond, moedertaal als godsdienst is de samenleving de voorbije 30 jaar sterk veranderd. Anders dan vroeger zijn er binnen de nieuwe bevolkingsgroepen ook veel onderlinge verschillen. Die superdiversiteit stelt elke organisatie voor een aantal uitdagingen, maar creëert tegelijk ook kansen.
© Frederik Beyens

Een divers publiek of personeel heeft een andere aanpak nodig

Een van de belangrijkste gevolgen van die superdiversiteit is dat oude formules niet meer werken.

Een paar voorbeelden:

 • Een toneelgezelschap vindt moeilijk een divers publiek. Hun artistieke benadering van Europese klassiekers spreekt weinig mensen met migratieroots aan. 
 • Een ziekenhuis heeft verschillende zorgkundigen met een andere moedertaal in dienst. Dat zorgt voor wrijvingen en misverstanden met patiënten en collega’s. 
 • De loketmedewerkers van een stadsdienst krijgen meer mensen aan de balie die hun documenten en hun uitleg niet begrijpen.

Het is dus niet de vraag of je rond inclusie moet werken. Wel wanneer en hoe je dat wil doen.

Een divers publiek of personeel heeft andere behoeften

Is je organisatie al divers of bereik je al een divers publiek? Dan is de kans klein dat die aanwezige diversiteit vanzelf leidt tot: 

 • een betere werking 
 • een betere dienstverlening
 • een werkplek waar iedereen zich goed voelt 

Dat komt omdat de werking van een organisatie vaak afgestemd is op de dominante groep in de samenleving. Meestal gebeurt dat onbewust. Werken aan inclusie betekent dus ook dat je bewust nadenkt over hoe je met die verschillen omgaat.

Een nieuwe formule zoeken is nooit gemakkelijk. De coronacrisis toonde aan dat een nieuwe aanpak niet ver te zoeken is.

Een voorbeeld:  

Verschillende scholen en organisaties verzamelden laptops om uit te delen aan kwetsbare jongeren zonder laptop, zodat ze thuis toch hun schoolwerk kunnen maken.

Een divers publiek of personeel brengt nieuwe vragen met zich mee

Meestal is er een concrete aanleiding waardoor je over inclusie gaat nadenken. Maar daarachter zitten nog een heleboel toekomstige of onzichtbare uitdagingen waar je vroeg of laat mee te maken krijgt.

Enkele voorbeelden:

 • Een medewerker vraagt of hij kan bidden op het werk.
 • Sommige nieuwe medewerkers begrijpen de interne veiligheidsopleidingen niet.
 • Je campagnes hebben weinig effect bij mensen met migratieroots. 
 • Je sportclub vindt moeilijk vrijwilligers nu de wijk diverser is geworden. 
 • Je hebt een diverse arbeidersploeg, maar geen divers beleidsteam.

Een divers publiek of personeel biedt kansen

Diversiteit stelt je niet alleen voor uitdagingen, maar biedt vooral ook kansen. Denk bij een diversiteitsbeleid na over hoe je de kracht van diversiteit kan benutten. Divers samengestelde teams:

 • hebben minder blinde vlekken en zijn innovatiever omdat ze vanuit verschillende invalshoeken denken
 • kunnen sneller en beter inspelen op de wensen en behoeften van de doelgroepen
 • hebben een sterk imago bij mensen met migratieroots 

Wil je meer tips?

Volg dan een vorming of infosessie waarbij we inzoomen op wat je kan doen om een werkvloer inclusief te maken of zo te houden: door te investeren in een psychologisch veilige werksfeer, door in te zetten op het welzijn van de medewerkers, enz. We bekijken welke redelijke aanpassingen mogelijk zijn en hoe je al je medewerkers meekrijgt in dit diversiteitsverhaal. De surplus? Je leert uit de ervaringen van andere deelnemers.  

Is er momenteel geen vorming op maat, maar krijg je niet genoeg van onze tips en inspirerende voorbeelden?

Goed nieuws: Schrijf je in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief voor professionals en vrijwilligers . Je ontvangt dan gelijkaardige artikels én info over vormingen op maat.

Bekijk ook