© Frederik Beyens

Hoe start ik een duurzaam diversiteitsbeleid op school?

Soms zijn er zoveel punten waaraan je wil werken dat je niet weet waar eerst te beginnen. Wil je het overzicht bewaren, dan ga je best stap voor stap te werk. Een aantal tips.

Hoe start ik een duurzaam diversiteitsbeleid op school?

Soms zijn er zoveel punten waaraan je wil werken dat je niet weet waar eerst te beginnen. Wil je het overzicht bewaren, dan ga je best stap voor stap te werk. Een aantal tips.
© Frederik Beyens
‘De laatste jaren is onze school veel diverser geworden: kinderen spreken meer talen, hebben verschillende religieuze of culturele achtergronden. In het begin stelden we ons daar weinig vragen bij. Nu is het anders: er gaan minder leerlingen mee op meerdaagse schooluitstappen, kinderen keuren de inhoud van de brooddoos van anderen, ouders spreken vaak niet goed Nederlands en komen zelden naar het oudercontact. Onze leerkrachten weten het soms niet meer.’

Deze tips zetten je op de goede weg.

Analyseer wat je doet en al gedaan hebt

Maak een overzicht van alle acties die je al ondernomen hebt. Welke waren succesvol en welke niet? Waarom? Werk je nu ook nog aan andere zaken? Hoe lopen die?

Bijvoorbeeld:

 • Je paste het huiswerkbeleid aan omdat meer ouders dit vroegen.
 • Je schrijft je brieven aan ouders in klare taal
 • Een leerkracht slaagt er blijkbaar moeiteloos in om ouders te betrekken bij schooluitstappen. Wat doet ze anders dan haar collega’s?

Stel vanzelfsprekendheden in vraag, bijvoorbeeld:

Je bent leerkracht en verwacht dat alle ouders bij het begin van het schooljaar naar de infoavond komen. Wie ons onderwijssysteem kent, begrijpt hoe belangrijk dat moment is. Maar in een land met een ander onderwijssysteem houden ze misschien helemaal geen infoavond en hecht je daar als ouder dus minder belang aan. 

Stel een stuurgroep samen

Een diversiteitsbeleid bouw je niet in je eentje uit. Breng collega’s samen uit alle lagen van je organisatie. Dat heeft veel voordelen:

 • Je neemt meer belangen mee.
 • Je benut de expertise van meer mensen.
 • Je maakt meer mensen enthousiast om werk te maken van diversiteit.

De stuurgroep van een school kan bijvoorbeeld bestaan uit de directie, enkele leerkrachten, een secretariaatsmedewerker, een zorgleerkracht en een beleidsmedewerker.

Maak daarnaast duidelijke afspraken:

 • Wat verwacht je precies van de leden?
 • Welke beslissingen neemt de stuurgroep?
 • Wie brengt de stuurgroep samen?
 • Wie bereidt vergaderingen voor?

Schrijf je visie op diversiteit uit

Als je expliciet neerschrijft hoe je organisatie zichzelf ziet in de superdiverse wereld van morgen, geef je richting aan je beleid. Schrijf in je visie op diversiteit waar je naar wil streven, bijvoorbeeld:

 • Wat voor school willen we over 5 jaar zijn?
 • Wat willen we betekenen voor onze leerlingen?

Stel je doelen en benoem de effecten

Lijst de doelen op die je met je beleid wil bereiken. Benoem ook de effecten van die initiatieven. Welke verandering wil je zien als je doel bereikt is? Bijvoorbeeld:

Doel: Leerkrachten ondersteunen elkaar wanneer ze aanlopen tegen situaties waarin levensbeschouwing en identiteit een rol spelen.
Effect: Leerkrachten voelen zich bekwaam om deze situaties aan te pakken.

Investeer tijd in je diversiteitsbeleid

Een diversiteitsbeleid doe je niet eventjes tussendoor. Het is een veranderingsproces in je organisatie. En dat vraagt tijd en middelen.

Soms helpt het om met een klein, afgebakend project te beginnen, bijvoorbeeld een school die haar leerkrachten en secretariaatsmedewerkers ondersteunt met een vorming klare taal en omgaan met diversiteit. Zo’n aanpak heeft als voordeel:

 • dat je werk maakt van diversiteit in afwachting van een ruimer beleid
 • dat je met een klein succes het enthousiasme voor een diversiteitsbeleid aanwakkert

Is er momenteel geen vorming op maat, maar krijg je niet genoeg van onze tips en inspirerende voorbeelden?

Goed nieuws: Schrijf je in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief voor professionals en vrijwilligers . Je ontvangt dan gelijkaardige artikels én info over vormingen op maat.

Bekijk ook