© Frederik Beyens

Hoe zorg ik dat mijn medewerkers achter het diversiteitsbeleid staan?

Niet iedereen is gek op veranderen en een diversiteitsbeleid brengt veel veranderingen met zich mee. De ene ziet vooral kansen, terwijl de andere alles liever bij het oude laat. Hoe krijg je toch zoveel mogelijk mensen mee?

Hoe zorg ik dat mijn medewerkers achter het diversiteitsbeleid staan?

Niet iedereen is gek op veranderen en een diversiteitsbeleid brengt veel veranderingen met zich mee. De ene ziet vooral kansen, terwijl de andere alles liever bij het oude laat. Hoe krijg je toch zoveel mogelijk mensen mee?
© Frederik Beyens

Toon je medewerkers waarom het nodig is

Leg je medewerkers uit waarom het noodzakelijk is dat je organisatie aan diversiteit werkt. 

 • Leg de nadruk op wat je wil bereiken. 
 • Wijs ook op de negatieve gevolgen als je niets zou veranderen.
 • Gebruik zowel rationele als emotionele argumenten. Speel bij die laatste in op wat je medewerkers met elkaar verbindt, meer dan op wat hen van elkaar onderscheidt. 

Laat je medewerkers de noodzaak eventueel ook ervaren, bijvoorbeeld: 

 • laten zien wat een klant effectief begrijpt van een moeilijke brief of procedure
 • een pakkende getuigenis van een collega die een klant met respect voor diens drempels en achtergrond kon helpen

Betrek je medewerkers

Als je je medewerkers betrekt, neemt hun eerste weerstand vaak af. Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie inspraak kan en mag hebben. 

 • Organiseer bijeenkomsten om ideeën te verzamelen. 
 • Geef medewerkers voortdurend inspraak, niet alleen bij het begin: laat ze mee nadenken over de visie en de doelstellingen, maar ook over de acties zelf. 
 • Stel de keuze voor een diversiteitsbeleid niet ter discussie, maar laat je medewerkers wel mee beslissen hoe ze dat beleid invullen. 
 • Zeg duidelijk hoever hun inspraak reikt, anders schep je valse verwachtingen, bijvoorbeeld wie beslist over de timing of de voorstellen.

Communiceer, communiceer, communiceer

Naast participeren is helder en regelmatig communiceren de beste manier om je medewerkers te laten wennen aan de verandering.

 • Communiceer zo vroeg mogelijk over de keuze voor een diversiteitsbeleid. Zo geef je vertrouwen. 
 • Zet belangrijke ontwikkelingen in de kijker, bijvoorbeeld een visietekst, reacties van deelnemers op vormingen, reacties van collega's op de nieuwe manier van werken.
 • Deel goede praktijken zoals getuigenissen, een geslaagde workshop, reacties van klanten. Kies voor authentieke getuigenissen, niet voor blitse promopraatjes.

Zet interne ambassadeurs in

De beste ambassadeurs zijn niet per se degenen die meteen enthousiast zijn, maar net de medewerkers die alles eerst met een kritische blik bekijken. Ze komen vaak geloofwaardiger over. Juist daarom hebben ze vaak een grotere invloed op collega’s die langer twijfelen.  

Geef als leidinggevende ook het goede voorbeeld. Zo breng je het beleid zelf tot leven en inspireer je je collega’s, bijvoorbeeld zelf mailen in klare taal.

Creëer een stuurgroep 

Stel een stuurgroep samen met medewerkers uit verschillende afdelingen. Betrek niet alleen de top, maar verzamel medewerkers uit alle lagen van je organisatie.

Zorg voor snelle winst

Mik niet alleen groots en ver, maar streef ook kleine successen op korte termijn na, bijvoorbeeld een eerste brochure in klare taal of een eerste workshop. Deze kleine overwinningen:

 • versterken het vertrouwen in de verandering
 • belonen het engagement van collega’s die al mee zijn
 • kunnen afwachtende collega’s overtuigen

Je hebt nooit iedereen mee

Besef dat je nooit iedereen mee krijgt. Je kan tenslotte niet eindeloos aan draagvlak blijven werken. Staan de meeste collega’s achter het beleid? Ga dan van start.

Wil je meer tips?

Volg dan een vorming of infosessie waarbij we inzoomen op wat je kan doen om een werkvloer inclusief te maken of zo te houden: door te investeren in een psychologisch veilige werksfeer, door in te zetten op het welzijn van de medewerkers, enz. We bekijken welke redelijke aanpassingen mogelijk zijn en hoe je al je medewerkers meekrijgt in dit diversiteitsverhaal. De surplus? Je leert uit de ervaringen van andere deelnemers.  

Wil je graag meer weten over inclusieve communicatie en omgaan met verschillende perspectieven? 

Volg een vorming bij Atlas, integratie & inburgering Antwerpen. 

Is er momenteel geen vorming op maat, maar krijg je niet genoeg van onze tips en inspirerende voorbeelden?

Goed nieuws: Schrijf je in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief voor professionals en vrijwilligers . Je ontvangt dan gelijkaardige artikels én info over vormingen op maat.

 

Bekijk ook