© Frederik Beyens

Waar kan een anderstalige Nederlands leren?

In Vlaanderen zijn er heel wat scholen waar je Nederlands kan leren. Daarnaast zijn er een heleboel bibliotheken, buurthuizen en sociale organisaties waar je verder Nederlands kan oefenen. Als beleidsmaker of begeleider kan je een anderstalige gericht doorverwijzen.

Waar kan een anderstalige Nederlands leren?

In Vlaanderen zijn er heel wat scholen waar je Nederlands kan leren. Daarnaast zijn er een heleboel bibliotheken, buurthuizen en sociale organisaties waar je verder Nederlands kan oefenen. Als beleidsmaker of begeleider kan je een anderstalige gericht doorverwijzen.
© Frederik Beyens

Nederlands op school:

Wie een officieel diploma of attest wil, gaat naar school. Afhankelijk van leeftijd, taalniveau en leertempo kan je doorverwijzen naar deze scholen:

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

Iedereen die jonger is dan 18 jaar en weinig of geen Nederlands spreekt kan naar het OKAN-onderwijs. In het basisonderwijs zitten leerlingen in een aparte OKAN-klas of volgen ze de gewone lessen met daarnaast taalondersteuning. In het secundair onderwijs krijgen ze 1 jaar voltijds Nederlandse les. Daarna volgen ze de gewone lessen en krijgen ze nog persoonlijke begeleiding. 

Ligo, Centra voor Basiseducatie

Wie 18 jaar of ouder is kan terecht bij Ligo. Ligo richt zich op mensen die niet (goed) kunnen lezen, schrijven of rekenen en moeite hebben met leren. 

Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)

Iedereen vanaf 16 jaar kan naar een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Het leertempo ligt hoger dan bij een Centrum voor Basiseducatie en is gericht op mensen die geschoold zijn.

Lees de contactgegevens van alle scholen waar je Nederlands kan leren in Antwerpen en de rest van Vlaanderen.

Universitair Talencentrum (UT)

Cursisten die minstens een secundair diploma hebben en een Europese taal spreken, kunnen terecht in een universitair talencentrum. Ze leren er Nederlands op een hoog tempo en moeten vertrouwd zijn met zelfstudie.

Nederlands en een beroep

Wie al een beetje Nederlands kent, kan Nederlands en een beroep ook samen leren, bv. lasser, postbode of kapper. Bekijk het aanbod.

Zelf Nederlands leren:

Anderstaligen die zelf Nederlands willen leren, kan je doorverwijzen naar de Taalgarage of naar een Taalpunt in de bibliotheek. Een medewerker vertelt welke boeken of websites nuttig zijn tijdens het studeren. 

Nederlands via activiteiten:

Er zijn een heleboel organisaties waar je je Nederlands kan oefenen, bijvoorbeeld via:

  • spreekgroepen
  • leesgroepen
  • buddyprojecten
  • vrijetijdsactiviteiten zoals Babbel en brei of samen naar het museum
  • vrijwilligerswerk

Bekijk het aanbod

Nederlands in functie van werk:

Bij VDAB kan je ook opleidingen Nederlands volgen die je voorbereiden op een bepaalde job, zoals zorgkundige of verkoper. Daarnaast kan je ook een taalcoach op het werk inschakelen. Onder bepaalde voorwaarden kan dat ook via VDAB

Wil je meer tips en inspirerende voorbeelden?

Schrijf je in voor een van de nieuwsbrieven van atlas . Je ontvangt dan gelijkaardige artikels én info over nieuwe vormingen.

Bekijk ook