© Sigrid Spinnox

Hoe stem ik mijn aanbod af op een divers publiek?

Of het nu gaat om een sportclub, een cultuurcentrum of een muziekacademie, steeds vaker merken organisaties dat ze vooral een wit publiek bereiken. ‘Maar iedereen is hier welkom!’, klinkt het dan. Toch vinden personen met een migratieachtergrond minder snel de weg naar organisaties en hun voorzieningen. Met deze 4 tips kan je daar verandering in brengen.

Hoe stem ik mijn aanbod af op een divers publiek?

Of het nu gaat om een sportclub, een cultuurcentrum of een muziekacademie, steeds vaker merken organisaties dat ze vooral een wit publiek bereiken. ‘Maar iedereen is hier welkom!’, klinkt het dan. Toch vinden personen met een migratieachtergrond minder snel de weg naar organisaties en hun voorzieningen. Met deze 4 tips kan je daar verandering in brengen.
© Sigrid Spinnox

Breng de drempels en de noden van je doelgroep in kaart

Als er weinig mensen met migratieachtergrond naar je organisatie komen, wil dat niet per se zeggen dat ze geen interesse hebben in activiteiten, uitstappen of hobby’s. De reden kan zijn dat sommigen zich niet herkennen in het aanbod van je organisatie. Stem je aanbod dus beter af op je doelgroep door na te denken over volgende vragen:

  • Wat leeft er bij mijn doelgroep?
  • Wat zijn de interesses?
  • Wat zijn de noden?
  • Hoe kunnen we het aanbod op die noden aansluiten?
  • Hoe kunnen we de doelgroep ondersteunen?

Bevraag personen met migratieachtergrond die een link hebben met je organisatie

De kans bestaat dat je zelf geen (volledige) antwoorden vindt op bovenstaande vragen. Ga daarom in gesprek met mensen met migratieachtergrond die wél al een link hebben met je organisatie: klanten, bezoekers, vrijwilligers, medewerkers, enz. Ze kunnen je feedback geven op het bestaande aanbod, je wijzen op mogelijke drempels die vrienden of familie ervaren of je tips geven over wat hen in de toekomst nog zou aanspreken.

Werk samen met sleutelfiguren

Nodig sleutelfiguren zoals jeugdwerkers, buurtwerkers, intercultureel bemiddelaars of influencers uit om mee na te denken over verbetermogelijkheden voor je aanbod. Vaak zijn ze een rolmodel voor het publiek dat je wil bereiken. Schakel hen dus zeker in als brug tussen je doelgroep en jouw organisatie. 

  • Nodig hen uit voor een bestaande activiteit uit je aanbod en vraag hen feedback.
  • Bedenk en organiseer samen met hen een nieuwe activiteit.
  • Vraag hen om deel te nemen aan een focusgroep of brainstormsessie waarin ze je informeren over de noden van je doelgroep, je adviseren over communicatiestrategieën en concrete voorstellen doen om je aanbod diverser te maken.

Laat hen achteraf zeker weten wat de resultaten van je inspanningen zijn.

Gebruik verschillende communicatiekanalen

Nadat je je aanbod beter hebt afgestemd op je doelgroep, is het ook belangrijk om op een juiste manier te communiceren over dat aanbod. Ga je een flyer gebruiken of maak je eerder een filmpje? Ga je dit verspreiden via sociale media, radio of een krantje? Bevraag dus zeker ook welke communicatiekanalen je doelgroep zoal gebruikt.

Verspreid je aanbod zeker ook via de nieuwsbrief, sociale media of andere kanalen van organisaties die wel al een divers publiek bereiken.

Krijg je niet genoeg van onze tips en inspirerende voorbeelden?

Goed nieuws: Schrijf je in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief voor professionals en vrijwilligers  . Je ontvangt dan gelijkaardige artikels en info over vormingen op maat.

Bekijk ook