© Zorgnet-Icuro vzw

ZNA Nierkliniek: 'Onze patiënten begrijpen hun behandeling beter als we helder communiceren.'

De ZNA Nierkliniek heeft patiënten met 17 verschillende nationaliteiten. Met hun vernieuwende aanpak rond helder taalgebruik wonnen ze de Health Literacy Award.

ZNA Nierkliniek: 'Onze patiënten begrijpen hun behandeling beter als we helder communiceren.'

De ZNA Nierkliniek heeft patiënten met 17 verschillende nationaliteiten. Met hun vernieuwende aanpak rond helder taalgebruik wonnen ze de Health Literacy Award.
© Zorgnet-Icuro vzw

Hoe werkt de ZNA Nierkliniek aan hun communicatie?

  • Ze herschrijven hun brochures in klare taal
  • Ze gebruiken filmpjes en afbeeldingen om behandelingen op een visuele manier uit te leggen aan de patiënten
  • Ze passen klaretaaltips toe in hun dagelijkse communicatie met patiënten, bv. ze gebruiken korte zinnen
  • Als het nodig is, roepen ze de hulp in van een tolk

Wil je ook graag helderder communiceren?

Volg een vorming 'klare taal'  bij Atlas, integratie & inburgering Antwerpen.

Bekijk ook