© Frederik Beyens

Wanneer schakel ik een tolk in?

Met onderstaande checklist bepaal je wanneer je een professionele tolk inzet. Als je in de sociale of openbare sector werkt, dan gebruik je best een sociaal tolk.

Wanneer schakel ik een tolk in?

Met onderstaande checklist bepaal je wanneer je een professionele tolk inzet. Als je in de sociale of openbare sector werkt, dan gebruik je best een sociaal tolk.
© Frederik Beyens

Wat is een professionele tolk?

Een tolk is iemand die een mondelinge boodschap volledig en correct overzet van de ene taal naar de andere. Een tolk luistert naar de boodschap van de spreker en vertaalt die voor de toehoorder(s).

Checklist professionele tolken

Kies in deze situaties voor een professionele tolk:

 • Je kan het gesprek niet in het Nederlands voeren, ook niet in heldere, laagdrempelige taal.
 • Jij en je gesprekspartner spreken geen gemeenschappelijke taal die je allebei voldoende beheerst.
 • Het is belangrijk dat alle informatie volledig en neutraal wordt vertaald.
 • Het gespreksonderwerp is complex en gevoelig.
 • Jij en je gesprekspartner moeten elke nuance in het gesprek kunnen verwoorden en begrijpen.
 • De setting of de context van het gesprek kan een belangrijke impact hebben op jou en je gesprekspartner. Bv. een gesprek in de gevangenis, een crisissituatie, een verhoor.

Wat is een sociaal tolk?

Een sociaal tolk voert opdrachten uit in de sociale en openbare dienstverlening zoals bij bv. OCMW, asielcentra, ziekenhuizen, scholen, gespecialiseerde hulpverlening. Een sociaal tolk heeft daarvoor een speciale opleiding gevolgd en een certificaat behaald. Hij werkt volgens een strikte deontologische code.

Er bestaan ook andere soorten tolken, zoals:

 • een asieltolk: tolkt in opdracht van het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).
 • een gerechtstolk: tolkt in opdracht van Justitie en het Gerecht voor een onderzoeksrechter, de rechtbank en tijdens politieverhoren.
 • een intercultureel bemiddelaar: kan naast het tolken ook bemiddelen, culturele duiding bieden en de belangen van de klant behartigen.

Wie kan een sociaal tolk aanvragen?

Je kan een sociaal tolk aanvragen in de volgende gevallen:

 • Je bent een openbare of sociale dienst.
 • Je bent een hulpverlenende organisatie.
 • Je bent geen privépersoon.

Een sociaal tolk ter plaatse of op afstand?

Kies voor een sociaal tolk ter plaatse:

 • bij lange of emotionele gesprekken
 • wanneer het gespreksonderwerp complex is, bv. een uitleg over een procedure of onderzoek
 • wanneer er meerdere personen deelnemen aan het gesprek
 • wanneer je documenten gebruikt tijdens het gesprek zoals een intakeformulier of vragenlijst

Kies voor een sociaal tolk op afstand:

 • bij korte of informatieve gesprekken
 • wanneer je geen documenten moet bespreken
 • wanneer het onderwerp niet emotioneel beladen is
 • wanneer er geen tolk ter plaatse beschikbaar is

Is een gesprek ter plaatse met zowel je klant als een tolk niet mogelijk?:

 • Een telefoontolk is een goed alternatief.
 • Je kan ook een videotolk inschakelen. Jijzelf, je klant en de tolk kunnen elkaar dan spreken en zien via een videocall.

Wil je een sociaal tolk aanvragen?

Dat kan. Raadpleeg het overzicht.

Bekijk ook