© Frederik Beyens

Welke migratiegolven zijn er in de Belgische geschiedenis geweest?

Mensen migreren om verschillende redenen zoals gezinssituatie, economische crisis, onleefbaar geworden conflictgebied of vervolging in het land van herkomst. Migratiegolven zijn bepaalde periodes waarin mensen migreren om specifieke redenen of migreren uit een bepaald herkomstland. De Belgische migratiegeschiedenis telt meerdere migratiegolven. 

Welke migratiegolven zijn er in de Belgische geschiedenis geweest?

Mensen migreren om verschillende redenen zoals gezinssituatie, economische crisis, onleefbaar geworden conflictgebied of vervolging in het land van herkomst. Migratiegolven zijn bepaalde periodes waarin mensen migreren om specifieke redenen of migreren uit een bepaald herkomstland. De Belgische migratiegeschiedenis telt meerdere migratiegolven. 
© Frederik Beyens

Arbeidsmigratie na WOII:

Na WOII heeft België extra arbeidskrachten nodig om het land weer op te bouwen. In 1946 sluiten we een bilaterale overeenkomst met Italië om mensen tewerk te stellen in de mijnen, vooral in Limburg en Wallonië. Daarnaast komen ook veel gastarbeiders uit Polen werken in de mijnbouw en de steenkoolindustrie. 

Migratie na de mijnramp in 1956:

In 1956 komen 136 Italiaanse mijnwerkers om bij een mijnramp in Marcinelle, Wallonië. Italië vraagt om veiligheidsmaatregelen toe te voegen aan de bilaterale overeenkomst. België gaat niet in op dat verzoek en rekruteert arbeidsmigranten vanaf dan uit Spanje, Griekenland, Marokko en Turkije. De overheid stimuleert daarbij gezinshereniging. De arbeidsmigranten werken in de mijnbouw, de staalindustrie of infrastructuurwerken. Het zijn vooral laaggeschoolde mannen uit het platteland of de bergen. 

Migratie in de jaren ’70:

Door de economische crisis stopt ons land in 1974 officieel met het rekruteren van arbeidsmigranten. Toch betekent dat niet het einde van de migratiestromen. Gezinshereniging, huwelijksmigratie en politiek asiel worden de belangrijkste motieven om te migreren. Door de geleidelijke uitbreiding van de Europese Unie blijft arbeidsmigratie wel nog mogelijk binnen Europa. 

Migratie in de jaren ’90:

Migranten die langer in België wonen, laten familie overkomen of trouwen met een partner uit hun land van herkomst. Dat heet volgmigratie. De globalisering en groeiende internationale handel zorgen daarnaast voor economische migratie. Door oorlogen en conflicten in Irak en de Balkan stijgt het aantal asielaanvragen. De val van de Berlijnse muur (1989) en de verdere uitbreiding van de Europese Unie zorgen voor een nieuwe golf migranten uit Centraal- en Oost-Europa. 

Migratie in de 21ste eeuw:

Zoals de meeste landen in West-Europa is België een migratieland. Ook in de 21ste eeuw blijven volgmigratie, huwelijken en arbeidsmigratie binnen de EU de belangrijkste migratiemotieven. Doordat de wetgeving op gezinshereniging verstrengt, daalt het aantal aanvragen sinds 2011. In 2015 is er dan weer een piek in asielaanvragen. Daarnaast stijgt ook de emigratie uit België. Voor sommigen is België een tijdelijk verblijf om te komen werken, voor anderen is België een transitland: een korte tussenstop op weg naar hun eindbestemming. Voorlopig immigreren er meer mensen naar België dan dat er mensen emigreren.

Meer weten over migratie in onze samenleving? Lees het boek 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’ van Dirk Geldof.

Bekijk ook