© Frederik Beyens

Wanneer schakel ik een vertaler in?

Een vertaling is een geschreven boodschap die van de ene taal is overgezet naar de andere. Het is een goede manier om je aanbod of dienstverlening toegankelijk te maken voor een anderstalig publiek. Zet je een vertaler in, dan investeer je in geld en tijd. Denk daarom goed na welke teksten je laat vertalen.

Wanneer schakel ik een vertaler in?

Een vertaling is een geschreven boodschap die van de ene taal is overgezet naar de andere. Het is een goede manier om je aanbod of dienstverlening toegankelijk te maken voor een anderstalig publiek. Zet je een vertaler in, dan investeer je in geld en tijd. Denk daarom goed na welke teksten je laat vertalen.
© Frederik Beyens

Checklist vertaling

Kies voor een vertaling als:

 • het vertaalde document nuttig blijft op lange termijn en je het niet regelmatig moet aanpassen
 • je een volledige en correcte vertaling nodig hebt
 • de vertaling bestemd is voor een specifieke, anderstalige doelgroep

Tips

 • Zorg ervoor dat de tekst die je laat vertalen in klare taal is geschreven en een duidelijke lay-out heeft.
 • Wil je een enquête laten vertalen? Gebruik meerkeuzevragen in plaats van open vragen. Anders heb je opnieuw een vertaler nodig voor de antwoorden.
 • Ga na of er al een bestaande vertaling bestaat over het onderwerp van je tekst. Neem een kijkje op www.vertaalbibliotheek.be, www.klasse.be (onderwijs), www.pharos.nl (gezondheid), www.pigmentzorg.be (welzijn).

Wat is een sociale vertaling?

Sociaal vertalen gebeurt specifiek voor de sociale en openbare dienstverlening. Wil je info over (een thema binnen) je dienstverlening bekend maken bij een anderstalige doelgroep? Vraag dan een sociaal vertaling aan. Typische documenten zijn:

 • folders en brieven
 • huishoudelijke reglementen
 • formulieren
 • infogidsen

Particulieren kunnen dus geen sociaal vertaling aanvragen.

De wet

In Vlaanderen moeten overheidsdiensten of organisaties die in opdracht van de overheid werken volgens de wet altijd in het Nederlands communiceren. Je moet de voorwaarden respecteren om te communiceren in een vreemde taal, met een tolk of via een vertaling. Tijdens de coronacrisis mocht je over alle maatregelen die je neemt communiceren in meerdere talen. Ook dan moet je de taalwetgeving respecteren:

 • De anderstalige lezer moet duidelijk weten dat de tekst die hij leest een vertaling is van een Nederlandstalige tekst. Er staat dus expliciet ‘Vertaling uit het Nederlands’.
 • De vertaling mag geen extra of andere info geven dan de Nederlandstalige tekst.
 • De vertaling heeft dezelfde opmaak als de Nederlandstalige tekst.

Waar kan je een sociaal vertaling aanvragen?

Wil je een sociaal vertaling aanvragen? Bekijk dit overzicht.

Bekijk ook