© Frederik Beyens

Hoe versterk ik het Nederlands van mijn anderstalige medewerkers?

Spreekt een van je medewerkers nog weinig Nederlands? Met een breed beleid op het werk kan je als werkgever anderstalig personeel op verschillende manieren ondersteunen.

Hoe versterk ik het Nederlands van mijn anderstalige medewerkers?

Spreekt een van je medewerkers nog weinig Nederlands? Met een breed beleid op het werk kan je als werkgever anderstalig personeel op verschillende manieren ondersteunen.
© Frederik Beyens

Tip 1: Laat je medewerker opleidingen volgen

Geef de kans om lessen te volgen of de taal te oefenen. Daarmee werkt je medewerker aan zijn algemene kennis Nederlands.

Let erop dat je heldere regels vastlegt rond opleidingen, bijvoorbeeld: 

 • Mogen medewerkers Nederlandse les volgen tijdens of alleen na de werkuren? 
 • Worden de uren gecompenseerd?

Volgt je medewerker een online opleiding? 

 • Vraag op voorhand na welke digitale vaardigheden en welk materiaal (bijvoorbeeld software, laptop) je nodig hebt om de opleiding te volgen. Bespreek dit met de collega die de opleiding volgt.
 • Probeer onbekende tools of websites op voorhand met je medewerker uit.
 • Vindt de opleiding plaats tijdens de werkuren? Zorg dat er een collega vlakbij is die kan ondersteunen. 

Tip 2: Zet een lesgever in op je werkvloer

Huur een taalcoach in die je medewerkers persoonlijk of in kleine groepjes begeleidt. 

Een taalcoach kan bijvoorbeeld:

 • uitzoeken welke vaardigheden je medewerker moeilijk vindt, zoals een briefing begrijpen of vragen stellen
 • die vaardigheden gericht trainen, bijvoorbeeld productkennis, telefoongesprekken
 • Nederlandstalige medewerkers leren hoe ze hun anderstalige collega daarbij kunnen ondersteunen

Heb je werkervaringsklanten in dienst? Contacteer dan het OCMW voor een taalcoach.

Heb je een kandidaat-werknemer die nog niet veel Nederlands spreekt? VDAB geeft bij een individuele beroepsopleiding (IBO) gratis taalcoaching. Dat kan  ook op afstand. Bekijk projecten waarbij medewerkers op afstand taalcoaching krijg met verschillende tools.

Tip 3: Koppel een Nederlandstalige aan een anderstalige collega

Heb je geduldige medewerkers met gevoel voor taal? Zie je hen als taalmeter of taalpeter voor je anderstalige medewerkers? Koppel hen dan aan een anderstalige collega om samen Nederlands te oefenen. Een taalcoach kan hun leren hoe dat moet.

Wat kan zo'n taalmeter of -peter doen?

 • samen e-mails bekijken
 • samen een complex (telefoon)gesprek voorbereiden
 • alledaagse gesprekken voeren in klare taal, zoals over voetbal, het weekend of het werk
 • de anderstalige collega zoveel mogelijk laten praten tijdens het werk
 • vragen beantwoorden over onduidelijkheden in teksten, bijvoorbeeld in een handleiding of op instructiefiches
 • de essentie van een vergadering samen overlopen

Tip 4: Meng je teams

Zorg ervoor dat er in elk team medewerkers met verschillende moedertalen zitten. Zet in op Nederlands als gemeenschappelijke taal. Maak ook duidelijke taalafspraken.

Tip 5: Organiseer leuke activiteiten

Je creëert een ontspannen sfeer waardoor iedereen sneller durft te spreken. Tijdens de activiteiten is er aandacht voor het Nederlands. 

Bijvoorbeeld:

 • conversatietafels
 • een teamactiviteit waarbij collega’s uit andere landen koken en uitleg geven 
 • spelletjes in de kantine

Lees meer ideeën.

Tip 6: Prikkel je medewerkers met Nederlandstalige media

Zorg ervoor dat er altijd veel Nederlands te horen en te zien is op het werk. 

 • Leg Nederlandstalige kranten in de refter, bijvoorbeeld de Wablieft-krant, op maat van anderstaligen die Nederlands leren.
 • Maak een taalhoekje met materiaal om Nederlands te leren zoals boeken of oefenkaartjes.  
 • Hang kaartjes met de juiste woorden bij werkmateriaal.
 • Herschrijf werkdocumenten in klare taal, bijvoorbeeld veiligheidsdocumenten of instructiefiches.
 • Selecteer een zin, woord of vakterm van de week.
 • Staat de radio aan tijdens het werk? Luister naar een Nederlandstalige zender.

Tip 7: Volg de vooruitgang van je medewerker mee op

Bespreek met je medewerker wat je op het vlak van Nederlands precies verwacht. Spreek bij elk functioneringsgesprek duidelijk af:

 • wat je concreet verwacht
 • op welke vaardigheden je wil focussen, bijvoorbeeld zelf personeelsadministratie doen
 • hoe je medewerker aan die vaardigheden kan werken
 • wat jij als werkgever zelf doet om hem daarin te ondersteunen, bijvoorbeeld documenten in klare taal herschrijven

Wil je beter leren communiceren met anderstalige collega's?

Volg een vorming 'klare taal'  bij Atlas, integratie & inburgering Antwerpen.

Is er momenteel geen vorming op maat, maar krijg je niet genoeg van onze tips en inspirerende voorbeelden?

Goed nieuws: Schrijf je in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief voor professionals en vrijwilligers . Je ontvangt dan gelijkaardige artikels én info over vormingen op maat.

Bekijk ook