© Frederik Beyens

Hoe ondersteun ik mijn medewerkers en vrijwilligers in het omgaan met diversiteit?

Veel medewerkers en vrijwilligers weten niet altijd goed hoe ze moeten reageren in interculturele situaties. Met deze tips geef je hen meer houvast.

Hoe ondersteun ik mijn medewerkers en vrijwilligers in het omgaan met diversiteit?

Veel medewerkers en vrijwilligers weten niet altijd goed hoe ze moeten reageren in interculturele situaties. Met deze tips geef je hen meer houvast.
© Frederik Beyens

Diversiteit en taal zorgen soms voor dilemma's.

Een paar voorbeelden:

 • ‘Een leerlinge in mijn klas mag niet mee op bosklassen. Hoe bespreek ik dat met haar ouders?
 • ‘Mijn klant spreekt nauwelijks Nederlands. Wat kan ik doen zodat we elkaar verstaan?’
 • ‘Collega’s spreken met elkaar soms een andere taal dan het Nederlands. Ik voel me dan buitengesloten.’

Wat kan je doen in deze situaties? 

Tip 1: Maak duidelijke afspraken

Bovenstaande vragen beantwoord je deels op beleidsniveau. Maak hierover heldere afspraken in je organisatie. Zo heeft iedereen duidelijke richtlijnen om te volgen.

Bijvoorbeeld:

 • Wanneer mogen anderstalige collega’s hun moedertaal spreken? Wanneer moeten ze Nederlands praten?
 • Wat als iemand een discriminerende uitspraak doet? Bij wie kunnen medewerkers en vrijwilligers terecht? Hoe kunnen ze reageren? Hoe volg je dit op?

Tip 2: Voorzie vorming en intervisie

Zorg dat je medewerkers en vrijwilligers de juiste opleiding en begeleiding krijgen. Zo ontwikkelen ze meer vaardigheden en bouwen ze expertise op. Dat versterkt hun zelfvertrouwen en enthousiasme.

Bijvoorbeeld:

 • een vorming over klare taal: wat zijn drempels voor anderstalige en laagtaalvaardige klanten? Hoe schrijf en spreek je in klare taal?
 • een vorming over referentiekader en interculturele competenties: hoe communiceer je bewuster met mensen met een migratieachtergrond?
 • intervisiemomenten: welke ervaringen en kennis hebben je medewerkers? Hoe gaan ze om met moeilijke diversiteitskwesties? 

Tip 3: Organiseer coaching op het werk

Heb je een divers samengesteld team? Schakel Nederlandstalige collega’s in als taalmeter of taalpeter. Zij kunnen anderstalige collega’s helpen met hun Nederlands, bijvoorbeeld samen e-mails nakijken, alledaagse gesprekken voeren of moeilijke telefoongesprekken voorbereiden. 

Tip 4: Bied ondersteunend materiaal aan      

Met handige hulpmiddelen kunnen je medewerkers hun taken gemakkelijker uitvoeren:

 • documenten in klare taal, zoals een arbeidsreglement, veiligheidsfiches, een welkomstbrochure
 • visuele hulpmiddelen, zoals een map met voorbeelddocumenten om een gesprek met een klant te ondersteunen
 • een checklist met tips over verbindende communicatie

Tip 5: Zorg dat iedereen zich goed voelt

In een open, veilige sfeer op het werk praat iedereen gemakkelijker over wat hij wil, maar ook over wat niet goed gaat. Je kan algemene maatregelen voorzien, zoals een warm onthaalbeleid of een aangename werkplek. Je kan ook acties uitvoeren die specifiek op diversiteit gericht zijn, zoals:

 • een herwerkt concept van je personeelsfeest zodat iedere medewerker zich welkom voelt
 • authentieke, diverse beelden in je interne en externe communicatie waar ook je medewerkers met een migratieachtergrond zich in herkennen
 • taalafspraken waarin je de meertaligheid van je medewerkers waardeert en inzet

Tip 6: Maak van diverssensitief werken een functievereiste

Neem diverssensitieve vaardigheden op in het functieprofiel van je medewerkers en vrijwilligers. Coach hen, geef feedback, bespreek het tijdens werk- en functioneringsgesprekken. Zo maken deze vaardigheden onlosmakelijk deel uit van je waarderingsbeleid.

Bekijk ook