© Frederik Beyens

Hoe ga ik om met vragen of spanningen op de werkvloer?

Stel je voor: een nieuwe medewerker wil kunnen bidden op het werk. Of er heerst spanning omdat collega’s soms onderling in een andere taal dan het Nederlands met elkaar spreken. Deze vragen zijn nieuw voor je organisatie. Hoe ga je ermee om?

Hoe ga ik om met vragen of spanningen op de werkvloer?

Stel je voor: een nieuwe medewerker wil kunnen bidden op het werk. Of er heerst spanning omdat collega’s soms onderling in een andere taal dan het Nederlands met elkaar spreken. Deze vragen zijn nieuw voor je organisatie. Hoe ga je ermee om?
© Frederik Beyens

Het diversiteitskompas©

Marijke Cornelis ontwierp het diversiteitskompas © om dat soort vragen te beantwoorden. Het kompas bestaat uit 8 sleutels die je kan gebruiken om met spanningen en vragen rond diversiteit op het werk om te gaan. Je moet niet altijd alle sleutels gebruiken. Is de vraag eenvoudig, dan kan 1 sleutel al genoeg zijn. Bij spanningen heb je vaak meerdere sleutels nodig. Voor je de 8 sleutels inzet, bepaal je eerst de richting van het kompas. Wat is jullie gemeenschappelijk doel? Waarom zitten jullie samen? Bijvoorbeeld: we willen werkbare antwoorden of oplossingen vinden zodat alle medewerkers zich goed voelen.

Sleutel 1 - Normaliseren: diversiteit zien als iets normaal 

Bespreek de vraag over bidden net zoals je andere privézaken benadert:

  • Hoe lang mag een pauze duren? 
  • Welke ruimtes zijn er al voor bijvoorbeeld borstvoeding of een privételefoontje?
  • Kan je die ruimte ook gebruiken om iemand te laten bidden? 

De spanning over het gebruik van andere talen pak je aan zoals elk ander conflict: spreek erover, eventueel met een vertrouwenspersoon. Probeer tot duidelijke afspraken te komen. 

Sleutel 2 - Relativeren: inzien dat je eigen kijk niet de enige is 

Wat vind jij van bidden op de werkvloer? Of van het gebruik van andere talen? Misschien zijn er ook andere manieren om naar deze situaties te kijken. Durf je eigen gewoontes in vraag te stellen en sta open voor nieuwe ideeën.

Sleutel 3 - Openen: drempels verlagen, de ander toelaten 

Neem een open houding aan en zorg ervoor dat binnen je organisatie alles bespreekbaar is. Zo wordt bidden of meertaligheid geen afwijking op de norm, maar maakt het deel uit van de organisatiecultuur.

Sleutel 4 - Verkennen: breed observeren voorbij cliché en vooroordeel 

Stel respectvol vragen, bijvoorbeeld:

  • Wat bedoelt de persoon precies met bidden?
  • Wat kan je je daarbij voorstellen?
  • Wat heeft hij of zij daarvoor nodig? 

Sommige mensen vinden het lastig als ze collega’s in een andere taal dan het Nederlands horen praten. Het kan lijken alsof ze roddelen. Onderzoek waarom mensen een andere taal spreken: misschien omdat het over een gevoelig onderwerp gaat? Door breed te verkennen, leer je de andere persoon beter kennen voorbij stereotypen en vooroordelen

Sleutel 5 - Schakelen: talen en symbolen flexibel hanteren  

Ga flexibel om met de manier waarop medewerkers zich uiten via lichaamstaal, begroetingen, levensbeschouwelijke symbolen, kledij, accessoires. Omschrijf welke mogelijkheden de organisatie aanbiedt om te bidden, te mediteren of tot rust te komen. Schrijf in je visie in welke situaties de medewerkers kunnen overschakelen naar andere talen. Benader meertaligheid als een rijkdom. 

Sleutel 6 - Dialogeren: vanuit gelijkwaardigheid in gesprek gaan  

Zorg voor open gesprekken waarin iedereen gelijkwaardig is: neem de tijd om onderliggende motivaties en behoeften te bespreken. Leer alle medewerkers een assertieve communicatiestijl aan en werk aan een veilige feedbackcultuur. Zoek niet meteen naar oplossingen en vermijd situaties waarin een persoon gelijk of ongelijk krijgt. 

Sleutel 7 - Co-creëren: samen werken aan een gedragen resultaat

Zoek naar een oplossing waar de meerderheid van je medewerkers achter staat. Ga samen op zoek hoe en waar je kan rusten, bidden of mediteren op het werk. Ook rond het taalgebruik kan je duidelijke afspraken maken:

  • Wanneer is meertaligheid een meerwaarde? Wanneer niet?
  • Wanneer schakel je over op een andere taal?

Sleutel 8 - Conflicteren: conflicten hanteren vanuit win-win 

Ga het conflict niet uit de weg. Spreek uit waarover je van mening verschilt. Uiteindelijk wil je hetzelfde: dat iedere werknemer zich goed voelt. Kan je onmogelijk tegemoetkomen aan de vraag om te bidden? Argumenteer je beslissing. Laat de medewerker vertellen hoe hij of zij zich daarbij voelt en welk effect dit heeft op jullie werkrelatie. Heb je duidelijke afspraken gemaakt over taalgebruik, dan is het nog mogelijk dat er spanningen ontstaan. Meningsverschillen mogen er zijn, maar maak ze altijd bespreekbaar. Zo voorkom je escalatie.

Bekijk ook