© Pexels.com

Hoe divers is mijn organisatie en hoe breng ik dit in kaart?

Wil jouw organisatie de stap zetten richting een (beter) diversiteitsbeleid? Ga eerst na waar jouw organisatie op dit moment staat op vlak van diversiteit. Ga nadien aan de slag met werkpunten en pas verbeterpunten toe zodat jouw werkplek diverser en inclusiever wordt. Hoe begin je eraan?

Hoe divers is mijn organisatie en hoe breng ik dit in kaart?

Wil jouw organisatie de stap zetten richting een (beter) diversiteitsbeleid? Ga eerst na waar jouw organisatie op dit moment staat op vlak van diversiteit. Ga nadien aan de slag met werkpunten en pas verbeterpunten toe zodat jouw werkplek diverser en inclusiever wordt. Hoe begin je eraan?
© Pexels.com

Wil je een volledig beeld van de huidige situatie? Onderzoek de 4 domeinen in de organisatie: beleid en visie, medewerkers, aanbod en publiek. Deze zijn verbonden met elkaar. Werk je aan één domein, dan komen de andere automatisch mee in beweging. Als organisatie bepaal je zelf waaraan je wil werken.

 

Neem je beleid en visie onder de loep

Heb je al een visie op taal en diversiteit in je organisatie? En is die gekend bij je medewerkers? Een visie met concrete richtlijnen of principes zorgt voor een duidelijk kader waar medewerkers op kunnen terugvallen. Zo weten ze waar de organisatie voor staat en wat er van hen verwacht wordt.

Zoek een antwoord op vragen die te maken hebben met je beleid en visie, zoals:

 • Wat staat er in beleid en visie over taal en diversiteit?
  • Staat er in hoe jullie omgaan met meertaligheid?
  • Staan er regels, procedures en sanctiemaatregelen vermeld in geval van discriminatie?
 • Houdt jouw organisatie rekening met de diversiteit onder je medewerkers?
  • Is er een stille ruimte? Kunnen medewerkers gemakkelijk verlof nemen op religieuze feestdagen? Zijn er glijdende werkuren? Zijn alle ruimtes rolstoeltoegankelijk?
 • Is je personeelsbestand divers?
  • Zo ja, is die diversiteit vertegenwoordigd op alle niveaus van je organisatie? Worden thematische werkgroepen divers samengesteld?
  • Zo niet, hoe ziet de selectie- en wervingsprocedure er nu uit? Verspreid je de vacature op diverse kanalen? Zijn alle taalvereisten terecht?

Check de vaardigheden van medewerkers

Jouw medewerkers zijn een belangrijke schakel om de organisatie inclusiever te maken. Maar hebben zij daar ook de competenties voor?

Zoek een antwoord op vragen die te maken hebben met jouw medewerkers, zoals:

 • Zijn medewerkers zich bewust van hun eigen referentiekader? Gaan ze op een divers-sensitieve manier om met elkaar en met klanten?
 • Kunnen medewerkers opleidingen volgen om divers-sensitieve competenties te ontwikkelen en bij te schaven?
 • Kunnen medewerkers communiceren in klare taal, met anderstalige klanten of collega’s?
 • Zijn medewerkers gewapend om te reageren op straffe of discriminerende uitspraken van collega’s, leerlingen, klanten of patiënten?

Sta stil bij het aanbod

Soms zitten er heel wat verborgen drempels in het aanbod. Zoek een antwoord op vragen, zoals:

 • Is je programma, dienstverlening of product op maat van een divers publiek?
  • Is het interessant voor jouw doelgroep? Heb je dit al bevraagd?
  • Is je communicatie rond je aanbod afgestemd op jouw doelgroep?
  • Is de inschrijfprocedure toegankelijk?

Ga na welk publiek je bereikt

Wil je een diverser publiek bereiken? Stel je de vraag in welke mate jouw producten of dienstverlening en communicatieproducten en –kanalen afgestemd zijn op de noden van bepaalde doelgroepen. Vaak merken organisaties dat ze bepaalde doelgroepen niet of moeilijk bereiken. Dit wil niet zeggen dat ze geen interesse hebben in jouw aanbod. Misschien zijn er andere drempels waardoor ze de weg naar jouw organisatie nog niet vinden.

Zoek een antwoord op vragen rond jouw publiek zoals:

 • Bereik je al een divers publiek?
  • Zo ja, hoe komen de mensen tot bij jullie? Zelf of via toeleiders? Hoe kunnen zij jou helpen om nog méér een divers publiek te bereiken?
  • Zo niet, welke communicatiekanalen gebruik je? Werk je samen met buurtorganisaties die dichter bij de doelgroep staan die je wil bereiken? Is je communicatie helder?

Hoe verzamel je deze info?

 1. Zoek alle diversiteitsgerelateerde info uit jouw organisatie op zoals:
  • de personeelssamenstelling (man/vrouw, leeftijd, eventuele info over religieuze en etnisch-culturele achtergrond, …)
  • het profiel van jouw klanten (leeftijd, anderstalig, economische draagkracht, plek in het gezin, …)
  • visieteksten
  • resultaten uit welzijnsbevragingen onder jouw medewerkers

2. Gebruik een diversiteitsscan

Wil je een scan van je organisatie? Er bestaan verschillende diversiteitsscans met vragen rond uiteenlopende domeinen zoals:

3. Vraag ondersteuning bij Atlas

Atlas begeleidt organisaties in hun traject om een analyse te maken en een actieplan op te stellen door bijv. een diversiteitsscan te gebruiken. Nadien kan Atlas verder ondersteunen om een diversiteitbeleid uit te werken en gepaste acties te zoeken. We werken samen duurzaam aan verandering.

Lijst werkpunten op en formuleer doelstellingen

Heb je een antwoord op jouw vragen? Dan zullen er waarschijnlijk verschillende werkpunten naar boven zijn gekomen. Het kan zijn dat je medewerkers tools nodig hebben om beter om te gaan met diversiteit. Misschien is het tijd om je wervings- en selectieprocedure te evalueren om zo een diverser team te krijgen. Of het kan zijn dat je je communicatiekanalen moet uitbreiden om een diverser publiek aan te spreken. Lijst alle werkpunten op en denk na over wat je kan doen om die te verbeteren.

Heb je na deze tips nog vragen rond hoe jouw organisatie diverser kan worden en hoe je dat meet? Contacteer Atlas!

Is er momenteel geen vorming op maat, maar krijg je niet genoeg van onze tips en inspirerende voorbeelden?

Goed nieuws: Schrijf je in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief voor professionals en vrijwilligers . Je ontvangt dan gelijkaardige artikels én info over vormingen op maat.

Bekijk ook