© Samen Op Straat

4 tips om jongeren te bereiken in crisistijden

Het kan moeilijk zijn om jongeren te bereiken via de traditionele kanalen. De opbouwwerkers van Samen Op Straat van Samenlevingsopbouw Antwerpen maakten tijdens de coronacrisis een filmpje om jongeren te motiveren de coronamaatregelen te blijven volgen. Communicatiemedewerker Heidi Zwaenepoel geeft tips over hoe je dat aanpakt.

4 tips om jongeren te bereiken in crisistijden

Het kan moeilijk zijn om jongeren te bereiken via de traditionele kanalen. De opbouwwerkers van Samen Op Straat van Samenlevingsopbouw Antwerpen maakten tijdens de coronacrisis een filmpje om jongeren te motiveren de coronamaatregelen te blijven volgen. Communicatiemedewerker Heidi Zwaenepoel geeft tips over hoe je dat aanpakt.
© Samen Op Straat

 

Samen Op Straat ontmoet jongeren op pleintjes en straathoeken in drie Antwerpse wijken en bouwt bruggen tussen de jongeren en de rest van de wijk. Voor jongeren die vaak buiten zitten, zijn de maatregelen niet gemakkelijk. Samen op Straat bracht op een creatieve manier een boodschap aan deze jongeren.

Tip 1: Werk met sleutelfiguren

Met sleutelfiguren sla je een dubbele slag: enerzijds herkennen jongeren zich in de sleutelfiguren en zien ze hen als rolmodel, anderzijds hebben sleutelfiguren een breed bereik en komt de boodschap dus gemakkelijker bij je doelgroep.

‘Kijk binnen je eigen organisatie of er medewerkers zijn met een breed netwerk en vraag of ze mensen kennen die een impact kunnen hebben op je doelgroep. Dat kunnen influencers zijn of anderen die dicht bij je doelgroep staan bijvoorbeeld een imam. Het belangrijkste is dat je samenwerkt met mensen die affiniteit hebben met je doelgroep en die tegelijkertijd ook door hen gerespecteerd worden.’

Voor de collega’s van Samen op Straat was het gemakkelijk om de juiste mensen te pakken te krijgen omdat ze veel contacten hebben met verschillende achtergronden. ‘De uitdaging is om een divers personeelsbeleid te hebben en zo de kennis en knowhow op alle niveaus in huis te hebben.’ Lees meer over de sleutelfiguren op de website van Samenlevingsopbouw Antwerpen.

Tip 2: Vertrek vanuit de leefwereld van de jongeren

Als je een bepaalde groep jongeren wil bereiken, moet je je inleven in hun leefwereld. ‘Zorg ervoor dat je niet vertrekt vanuit je eigen referentiekader. De maatregelen zijn niet gemakkelijk voor jongeren die vaak de straat opgaan. Spreek met de jongeren. Ga na welke vragen, frustraties en zorgen er bij hen leven. Op basis daarvan kan je beter bepalen hoe je je boodschap kunt formuleren.’

Een filmpje werkt nu eenmaal beter bij jongeren dan een geschreven tekst.

Bovendien zoeken jongeren hun informatie niet altijd via de traditionele kanalen. ‘Denk ook na over het kanaal waar je je boodschap gaat verspreiden en het communicatiemiddel dat je wil gebruiken. Een filmpje werkt nu eenmaal beter bij jongeren dan een geschreven tekst.’

Tip 3: Wees een bondgenoot

Als jongeren je organisatie al kennen en vertrouwen hebben in jou zullen ze je boodschap gemakkelijker accepteren. ‘Jongeren proberen bereiken alleen in coronatijden is niet de juiste manier. Laat dus zien dat je hen belangrijk vindt, apprecieert en bouw een relatie met hen op.’

Laat jongeren ook meewerken aan de boodschap die je wil brengen.

'Laat jongeren ook meewerken aan de boodschap die je wil brengen. Zo voelen zij zich meer betrokken en komt je boodschap ook geloofwaardiger over. ‘In het filmpje over de coronamaatregelen kregen de jongeren de ruimte om vragen te stellen, ze schreven zelf mee aan de teksten en zongen liedjes in.’

Tip 4: Formuleer je boodschap positief

Maak je boodschap positief, motiverend en krachtgericht. Jongeren negatief benaderen zal ervoor zorgen dat je boodschap niet wordt gehoord. ‘Informeer niet alleen om te informeren, maar doe dat uit oprechte interesse of bezorgdheid. Jongeren zijn onze toekomst en daar zijn we vanuit Samenlevingsopbouw heel bezorgd om.’

Bekijk ook